http://walle.net

Portugal, Porto, 1997

Bildnummer: 199703232